İMALAT & SEVKİYAT

---------------------------------------------

1-AMAÇ:
LABEN’de sevk edilecek mamul ürünlerin ne şekilde sevk edileceği yönünde bir sistem oluşturmayı amaçlar.
Girdi kontrolleri yapılan her türlü malzemenin depo yerleşim planına göre uygun bir şekilde yerleşiminin yapılıp gerek duyulduğunda en kolay şekilde ürüne ulaşılmasını amaçlar.
Üretimi biten mamul ürünlerin depolanması,çevreden gelebilecek tehlikelere karşı korunması ve zarar görmesini engelleyecek şekilde ambalajlanmasını amaçlar.
2-SORUMLULAR:
Talimatın uygulanmasından ve takibinden Depo Sorumluları sorumludur.
Talimatın uygulanmasından ve uygulamanın takibinden ilgili imalat şefleri sorumludur.
3-UYGULAMA:
3.1-Girdi kontrolleri yapılan her türlü yarı mamul,mamul veya hammaddeyi ilgili depo yerleştirme planına göre ayrılan yerine koy.
3.2-İlk giren malzemenin ilk çıkmasına dikkat et.
3.3-Depoda malzemeleri birbirine karışmayacak şekilde üzerlerine tanıtım etiketi koy.
3.4-Sirkülasyonu fazla olan malzemeleri kolayca ulaşılabilecek yere koy.
3.5-İlgili malzemeleri birbirine yakın pozisyonda yerleştir.
3-UYGULAMA:
3.1-Üretim aşamasını tamamlamış mamul ürünler için mutlaka uygun ambalaj malzemesi kullan.
3.2-Son kontrol raporu tanzim edilmiş ürünler için sözleşmede belirlenmiş veya sözleşmede böyle bir madde yoksa uygun ambalaj malzemesiyle ürünleri koruma altına al.
3.3-Yırtık ambalaj malzemesi kullanma.