PROJE & TEKLİF AŞAMASI

-------------------------------------------------

Teklif Projenin Kabul Edilmesi.
Saha Rölevelerinin Hazırlanması.
İmalat Projelerinin Hazırlanması.
İmalat Müşteri Onayı (Hayır) ise - Revizyonların Yapılması.
İmalat Müşteri Onayı (Evet) ise - İcmal Listenin Hazırlanması.
Proje İş Planın Hazırlanması.
Dışarıya Yaptırılacak İşlerin Belirlenmesi.
Tedarik ve Tedarikçi Yönetim Süreci.